+1

Akademie

Co získám registrací na FCD.eu?

5.1.2011 | aktualizováno 14.3.2011 7:48:06 0 12129x

Obsah článku:

Úvod

Nebojte se registrace, je to jen nutné zlo pro rychlost a kvalitu našich služeb! 

Registrace (samotná registrace neznamená žádné placení poplatků
Samotná registrace umožňuje bez jakýchkoliv poplatků nahlížet do volně přístupných článků a diagnostických případů (volně přístupné články i příspěvky jsou označeny hvězdičkou* a lze je k prohlížení jak v archívu tak v rubrikách pohodlně vyfiltrovat). Dále je registrovanému a přihlášenému uživateli bez nutnosti jakýchkoliv poplatků k dispozici jednorázové využití služby "Pomoc při diagnostice". Vedle těchto možností je možné si po přihlášení do systému také rezervovat místo na některých z plánovaných školení.

----------------------------------------------------

Registrace s mnoha funkcemi a dalšími výhodami (nutný uživatelský poplatek)

Zaplacením poplatku za přístup k dalším funkcím a informacím se Vám otevřou další možnosti. Vedle volného pohybu a přístupu do všech úrovní portálu můžete využívat funkce "Pomoc při diagnostice" neomezeně často a jestliže jste u nás zakoupili diagnostické přístroje, dostanete volný přístup do rubrik podpory Support pro příslušná diagnostická zařízení jako bonus navíc. Zde Vás můžeme podporovat při práci s diagnostickou i měřící technikou... další informace v rubrice "O nás a o projektu"...

 

-----------------------------------------------------

A takhle to funguje...
Volný přístup do všech rovin portálu, stejně jako přístup k dalším FCD-službám následuje pouze po zaplacení uživatelského poplatku na určitou dobu, kterou si volíte sami podle následujícího klíče:

1 den = 1 bod
1 bod = 3,33 KČ bez DPH

Nejmenší možný poplatek za uvolnění přístupu na nejktaší dobu
Nejnižší možný poplatek je 90 bodů, což znamená uvolnění přístupu na 90 dní. Horní obvyklá hranice, která ale může být překročena je 1095 bodů = 1095 dnů = 3 roky. Každopádně vždy platí, že kolik je zaplaceno, tolik bodů a tedy dní je pro neomezený přístup uvolněno.

Poplatek v libovolné výši (avšak od minimální sumy za hodnotu = 90 bodů) převádějte vždy s příslušným variabilním symbolem (také "účel platby") na účet FCD. (viz informace níže)

První registrace...
se provádí příkazem "Registrovat se". Poté, co jste si přečetli Smluvní ujednání a popis procesu registrace, s jejichž obsahem jste srozuměni, můžete se nyní registrovat vyplněním registračího formuláře. Vaše číslo smlouvy je jedinečné a neopakovatelné, a budete jej užívat jen Vy osobně. Toto číslo smlouvy uvádějte ve všech Vašich korespondencích v komunikačním styku s námi, a také na všech platbách je uvádějte v kolonce "variabilní symbol" nebo "účel platby".

Aktivace Vašeho přístupu do všech rovin portálu:
Aktivace přístupu do všech rovin portálu následuje po fyzickém příjmu částky na období na náš účet jen v případě, nezapomenete-li uvést Vaše číslo smlouvy jako účelu platby (variabilního symbolu) na Vašem platebním příkazu.

Číslo našeho účtu banky je:
1805939028 , kód banky je 5500 (Raiffeisenbank a.s.)
IBAN: CZ92 5500 0000 0018 0593 9028
SWIFT (BIC):  RZBC CZ PP
Uvolnění přístupu a zaslání daňového dokladu následuje ca do dvou dnů po připsání částky na účet FCD s.r.o.

Doba zpřístupnění
Smlouva je omezena na dobu, po kterou je přístup zaplacen. Smlouva se na delší dobu prodlužuje tehdy, zaplatí-li uživatel na další prodloužené období. Pro platbu na další období se použije variabilní symbol jeho stávající smlouvy. Variabilní symbol platby je možné v případě jeho zapomenutí nebo ztráty zaslat stejně jako přístupové heslo na e-mail uživatele automaticky funkcí "Zapoměli jste heslo?".

Zasílání příspěvků
Příspěvky může vytvářet každý registrovaný čtenář prostřednictvím tlačítka "Můj profil-box" které se objeví až po přihlášení do systému v panelu "Login do First Car Diagnostics" (přihlašujete se zadáním e-mailové adresy a hesla). FCD má právo na portálu zveřejňovat všechny příspěvky. Autor každého na server zaslaného příspěvku se zříká autorských práv na tento příspěvek a zároveň jakéhokoliv nároku na honorář za zveřejnění dat, informací, textů i obrázků. Nabytí tohoto práva je samotné zaslání příspěvku prostřednictvím formulářů pro zasílání příspěvků. Všechny příspěvky podléhají obsahové kontrole. Má-li být příspěvek certifikován, může být jen natolik gramaticky a slohově upraven, pokud se tím nezmění jeho původní smysl. Každá taková změna většího rozsahu je před jejím uskutečněním konzultována s autorem příspěvku.

Všeobecná práva
Předpokladem pro užívaní stránek je dodržování smluvních uživatelských pravidel. Odmítne-li uživatel dodržovat níže popsané uživatelské podmínky, přístup na stránky se mu zapovídá, stejně jako právo na informace plynoucí z nich, a ukládá se mu povinnost zničit všechny materiály stažené z těchto stránek. Stahování informací a dat za účelem jejich další publikace je bez písemného souhlasu provozovatele přísně zakázáno. Na obsah celého webu se vztahují autorská práva, jejichž porušení je trestné podle platných zákonů. Na web není povoleno bez výhradního a písemného souhlasu odkazovat se z jiných webových stránek nebo z jiných médií. Jakékoliv odkazy na webové stránky, či komerčně zaměřené služby, informace či produkty jsou bez výhradního písemného souhlasu FCD na celém portálu FCD zakázány.

Uživatelská práva
Uživatel má právo stahovat libovolné množství informací pro svou vlastní, nekomerční potřebu a to v jakékoliv formě, která není v rozporu s formami uvedenými v kapitole o autorských právech. Uživatel smí využívat bez omezení všech nabízených služeb.

Ochrana osobních data
FCD zaručuje všem uživatelům maximální ochranu jejich osobních dat. Pro nás je velmi důležité, aby jste měli pocit bezpečí při používání našich webových stránek. FCD zaručuje, že vaše osobní údaje použité během registrace nebo placení nebudou poskytnuta třetím osobám v jakékoliv formě. Informace použité v “interaktivních” sekcích nejsou chráněna touto politikou. Používáním interaktivních sekcí dáváte svolení, že data která poskytnete (Jméno, přezdívka popř. e-mailová adresa) budou viditelná ostatním stranám.

Autorská práva
FCD s.r.o. povoluje mimo jinak znějících úmluv užívání stránek výhradně pro nekomerční účely. Obsah stránek je spolu s nabízeným software chráněn autorskými právy a nesmí být ani na základě nedokonale nebo nikoliv jednosmyslně znějících smluv kopírován, rozšiřován, pronajímán, zapůjčován nebo jinými formami medializován, s výjimkou nekomerčních účelů po písemné dohodě s autorem a provozovatelem. Porušení těchto práv má majetkoprávní, autorské, hospodářskosoutěžní a další související právní důsledky.

Změny
FCD s.r.o. si vyhrazuje práva na předmětné aktualizace, změny struktury, obsahu, filosofie a náplně webu bez předchozí oznamovací povinnosti vůči uživatelům, při zachování jeho zaměření. Právo na provedení změn se týkají i těchto právně zaměřených textů. V rámci ochrany před neslučitelným konáním s úmluvami je třeba navštěvovat za účelem sledování aktualizací i tyto stránky.

Copyright ©FCD s.r.o.


Komentáře (0)