+0

Akademie

Jak požádat o "Pomoc při diagnostice"?

4.2.2011 | aktualizováno 5.2.2011 19:58:27 0 1344x

Obsah článku:

Úvod

U našich německých sousedů je 42,5 % všech majitelů vozidel nespokojeno se ztrátami času strávenými v servisu a jen 18,5 % je  spokojeno se servisem samotným! (údaj "kfz betrieb" 2011).

Jinými slovy z této statistiky vyplývá, že se opravy nedělají vůbec dobře a ještě to trvá dlouho. K tomu bychom měli připomenout, že ve statistice je obsažen i fakt, že se "opravená" vozidla vracejí se stejnými závadami zpět a to není dobrá vizitka nejen pro metodiky, kterými jsou závady diagnostikovány a koneckonců ani pro opravnu, které se toto stává.

Pro zlepšení situace opraven spolupracujících na webu FCD.eu prosazuje tyto zásady:

 • Prvně vyslechnout pozorně znění reklamace od zákazníka a cílenými dotazy se pídit po tom, co výskytu závady předcházelo.

 • Pokud bylo již vozidlo před Vámi opravováno, nevěnovat pozornost tomu, co již bylo vyměněno. Tím bude na voze chyb ještě více.

 • Než začnete usuzovat a rozdělávat první zakrytování, stáhněte a uložte prvně všechna chybová hlášení ze všech řídících jednotek.

 • Porovnejte, zda jsou chybová hlášení k reklamované závadě relevantní a začněte přemýšlet o strategii, jakou budete volit.

 • Zajímejte se raději o to, kde všude závada být nemůže (kde je to logicky vyloučeno). Myšlenka nato, že se pokusíte hned v prvním kroku pokusíte zjistit "kde je závada" je příliš odvážná a vede dle našich statistik jen k časovým ztrátám.

 • Než začnete odkrytovávat a demontovat pořiďte si nějaké komplexní na provedení jednoduché měření, kterým získáte přehledné informace z několika parametrů, ze kterých se vám začne skládat mozaika vedoucí k cíli.

 • V TUTO CHVÍLI MŮŽETE JIŽ PROBLÉM ŘEŠIT SPOLEČNĚ S NÁMI NA FCD, protože máte již první informace, které zadáte do formuláře pro "Pomoc při diagnostice". Zde se nechte vést doprovodným formulářem...

 • Jakmile jste závadu našli a opravou odstranili, pořiďte si ještě jedno, nejlépe to samé měření jako před nalezením závady, abyste viděli rozdíly mezi výsledky před a po opravě a mohli s jistotou říci "ANO, OPRAVIL JSEM PŘÍČINU a mohu si být téměř jist, že se mi s tou samou závadou NEVRÁTÍ!"
  Bohužel, v tomto bodě selhává většina opravářů a jen proto, aby uspořili čas, jsou z jezdícího auta "předčasně nadšeni" a zapomínají tento kontrolní krok, který je může stát nejen celý výdělek, ale mohou na opakovanou reklamaci dokonce doplácet.
  Jen jeden příklad: "Majitel "cukavého" auta přijede po opravě zpět a reklamuje cukání. Vy nemáte výsledky Vašeho měření, které jste provedl po opravě a zjistíte, že tentokrát se porouchalo něco zcela jiného než předtím. Vyhráno ale nemáte, protože zákazník už není ochoten platit - vyřizuje totiž "REKLAMACI" a na opětovné placení již nemá ani pomyšlení. Kdybyste však výsledky měl, mohl byste s nimi před jeho očima dokázat, že předtím byla příčinou "lambdasonda" zatímco teď výsledky ukazují na netěsný ventil, takže se bude vystavovat faktura na NOVOU OPRAVU, NIKOLIV NA REKLAMACI!

Závěrem shrnutí:
Pokud chcete úspěšně, rychle a spolehlivě opravovat, musíte diagnostikovat dle revolučních metod. To je ale potřeba zapomenout na metody, které doporučují vesměs všechny opravárenské příručky téměř všech výrobců vozidel. Ti měli již dávno na dynamické globální nahrávání několika hodnot najednou za jízdy a využívání moderních metod se simulacemi a triky. Proměřování kabeláží multimetrem na odpor ve vedení a na přítomnost napětí jsou minulostí a tím, že takové metody poskytnou jen 20% potřebných informací, odvádějí diagnostika od pravé příčiny závady, na kterou těmito klasickými způsoby NELZE PŘIJÍT !
FCD pomáhá jen těm, kteří tyto metody přistoupí. Těm, kdo měří zastarale totiž není pomoci.  


Komentáře (0)