+7

Blog

DPF odstranit, vyčistit nebo koupit jako náhradní díl?

05.01.2014 | aktualizováno 06.01.2014 9:47:39 9 12308x

Ochránci přírody co filtry částic čistí avšak zároveň i vytloukají, tvrdí na svých webech jednou to a pak zas pravý opak. Vyhoví tím všem. Aby toho nebylo málo, prodávají se nefunkční filtry a do toho ještě vodičkáři s opičími kapkami slibují, že chemie nastříkaná do filtru a opičí kapky do nádrže je zbaví navždy problémů s ucpáváním filtrů částic.

Jeden a ten samý subjekt na té samé adrese tvrdí: Citace: "Někteří si ale filtr nechávají záměrně demontovat a vlastně si tím pod sebou řežou onu pověstnou větev." a pak zase citace z jeho druhého webu: "Také chcete trvale vyřešit problém s DPF? Objednejte si jeho odstranění nyní!" Dokonce to řekl i do televize. Tak si vyberte. 

"Emisní stanice to nepoznají, oni to nemají jak poznat" zaznělo v reportáži od sektretářky firmy FAP OFF (firmy, která se jmenuje přímo "FILTR VEN").

To je jeden velký OMYL!!! Naše školicí středisko už od začátku zahájení školení školí, jak rozpoznávat odstraněné filtry a zatím jsme nenarazili na tak sofistikovaně odstraněný filtr částic, abychom to neodhalili. Ono to totiž při měření emisí není možné neodhalit, protože když je filtr funkční, kouří vozidlo maximálně do hodnot 0,03 m-1, kdežto když tam není, je hodnota minimálně 10x vyšší. Kdyby si zákazníci FAP OFF stoupli u jejich právníků do řady, aby nahlásili klamání zákazníka a podvod, musel by FAP OFF do týdne zkrachovat na zaplacení pokut a narovnání všech aut do původního stavu. A že jich bylo.

Aktivity na různých webech mají ale hned několik vad na kráse:

  • Nikde není zmínka o jiném tématu, proč se filtr zanáší, než o jízdě ve městě
  • Nikde nezmiňuje, že jeho nabídka na vytloukání filtrů částic je protizákonná a vozidlu zaniká platnost OTP
  • Vytloukáním filtrů částic přivádí majitele vozidel do problematické situace
  • Všude jen píše, že jsou všichni jeho zákazníci s vyčištěním spokojeni, dává na vyčištění záruku 3 roky, ale asi přehlédl, že ucpaný filtr je VŽDYCKY jenom následek nějakého nestandardního chování motoru, takže záruka je fiktivní, irelevantní a prázdné heslo.
  • Nikde se nehovoří o tom, že až Vám na takové vozidlo se zelenou plaketou na čelním skle přijdou v zahraničí, třeba v emsiní zóně, tak Vám dají pokutu až do výše 800 EUR a auto mohou i zabavit jako předmět doličný při pokusu o podvod.

Emisní technici v zahraničí, RUČÍ ZA SVÉ KONÁNÍ OSOBNÍM MAJETKEM. V tom je trochu rozdíl od našich emisních techniků. Shodou okolností jsme zjistili, že většina školících středisek pro diagnostiku a opravy v ČR se školí právě v tématech o filtrech částic nedostatečně! Jsou pak na našem školení emisních techniků doslova překvapeni, že jsou povinni vozidla s odstraněným filtrem částic vyřadit z provozu. V našem školícím středisku prezentujeme hned několik metod a postupů, jak lze odstraněný nebo dokonce jen puklý filtr dle několika různých indicií 100% rozpoznat a prokazatelně dokázat, že byl filtr částic protizákonně odstraněn, nebo že jeho účinnost je velmi nízká díky prasklinám z použitých neodborných čištění či všelikými "vodičkami" a "opičími kapkami" (chemické roztoky, parní čistič, vysokotlaké vodní čištění).

 

Kde je tedy pravda?
Popravdě řečeno, část vozidel nepotřebuje samotný filtr ani vyčistit ani vyměnit. Pokud není z většiny svého objemu zanesen nespalitelným materiálem nebo popraskaný. Pokud je vozidlo v pořádku, umí si spalitelné saze vypálit vždycky samo. Potřebuje k tomu jen vysokou teplotu ve výfuku, asi tak 700°C. Tuhle teplotu dosáhne jedině s funkčním oxidačním katalyzátorem. Ten při styku s nespálenou naftou začne oxidovat tyto nespálené uhlovodíky a zvýší teplotu od 200-300°C výše, a tuhle teplotu ve filtru a za ním nepřežije žádná saze, ale jenom popílek.

Jak je to s chemickými roztoky slibujícími "čisté filtry"?
Chemické roztoky fungují zcela jinak, než propagují jejich prodejci. "Vodičky" by se měly použít jen pro uvolnění zcela sazemi ucpaného filtru, aby se snížil objem sazí na úroveň, která dovolí "regeneraci". Pak je potřeba jen dohlédnout, aby regenerace bylá účinná a motor a jeho systém řízení aby byly také v pořádku. Kámen úrazu je, že "vodičky" mnoho uživatelů "uspěchá" a s mokrým filtrem provede jízdu. Není divu, že tito zákazníci mohou být po tomto úkonu spokojení, ale mnozí z nich již účinný filtr právě tímto úkonem ztratili. Pokud totiž není zcela vyschlý, většinou jeho těleso popuká a puklinami pronikají saze a nezůstávají ve filtru. Pozná se to na sazemi "začernalém" výfuku a na řádově 5x až 10x vyšší kouřivosti (ca k = 0,3 - 0,7m-1) než je homologační hodnota (ca k = 0,01 m-1). Dalším problémem jsou stočené kilometry u koupených ojetých automobilů. Zákazník se nestačí divit, že ho zlobí filtr částic, vysoká spotřeba nebo dokonce přibývající hladina oleje v motoru. Většinou je to tím, že jeho oxidační katalyzátor má už tolik najeto, že ztratil svou oxidační účinnost a ve výfuku nekonvertuje uhlovodíky a tím samozřejmě ani nevyrábí teplo, které je tak důležité pro správnou funkci filtru částic.

Jak je to s levnými filtry částic?
Je pravdou, že se jejich cena mnoho neliší od vráceného opotřebeného katalyzátoru, ono popravdě řečeno na takto ultralevných filtrech s integrovaným oxidačním katalyzátorem není platiny víc než na tom opotřebeném vráceném šrotu a to je právě kámen úrazu. Takový ultralevný katalyticky povrstvený filtr částic bude fungovat chvíli a to "možná". Potom jeho teploty začnou klesat a jsme tam kde jsme byli, protože nastanou opakovaně problémy s jeho zanášením.

Jak je to s čištěním filtrů?
Zda filtr funguje po vyčištění jak má, si lze snadno zkontrolovat. Při první servisní regenraci musí teplota za oxidačním katalyzátorem vystoupat o ca 200°C výše než je teplota před ním. Výfuk musí být za provozu zcela prostý sazí. Odpor ve výfuku nesmí vytvářet při volnoběhu vyšší tlak než ca 0 - 7 hPa (mbar), jinak je ve výfuku ještě mnoho zbytků materiálu, který se z filtru nedostal. Za funkčnost oxidační vrstvy ten, kdo filry čistí, neručí. Je tedy doporučeníhodné fuknčnost oxidačního katalyzátoru zkontrolovat před odesláním filtru na čištění, pokud je toto možné.

 

Co to znamená, profesionálně odstraněný filtr? Už jsme se s tím mnohokrát setkali. Vozidlo jede v nouzovém režimu, přijede do servisu a v paměti závad najdete "ŽÁDNÁ CHYBA V PAMĚTI". To je tedy profi zásah, když flashování řídící jednotky napáchá takové "deaktivace" chybových hlášení, že se nelze dopátrat hodnot, které by byly k opravě vozidla, které vlastně vůbec nepatří na silnici, potřeba. 

 

 


Čemu máme od jednoho člověka věřit ? DPFE.CZ nebo ODSTRANENIDPF.CZ (1514/1)

"Filtr škodí a my Vám ho odstraníme bez rizika a se zárukou" / "Ani nevíte, jak byste si nechal špatně poradit, kdybyste se nechal přemluvit na odstranění filtru"... To vše z jedné lokality a na jedné adrese (viz televizní pořad Reportéři ČT).

Konečné řešení "Německou" technologií - Lahovice Spodní 1 (1514/2)

V tomto vyjádření filtr vozidlu vadí...

Vyčistíme "Americkou" technologií - Lahovice Spodní 1 (1514/3)

Na té samé adrese se dozvíme ty nejekologičtější idee, bohužel z těch samých míst, co na webu "odstranenidpf" hlásaly pravý opak. To by chtělo vysvětlení přímo od autorů protichůdných myšlenek...

Obě služby čištění i odstranění na jedné a té samé adrese: Lahovice, Spodní 1 (1514/4)

Je to divné, na "dpfe" stojí vyjádření, že by se měl člověk vyvarovat firem, kde filtry vytloukají! To je přece jedna a ta samá adresa, jeden a ten samý servis, tak proč varuje sám před sebou??? 

Vlastník domény "SERVIS DPF" je Fibo Trading s.r.o. (1514/5)

Vlastník domény "ODSTRANENIDPF" je také Fibo Trading s.r.o. (1514/6)

Smíme bez DPF do zahraničí? (1514/7)

Německá i rakouská Policie už o odstraňování filtrů částic ví, takže stačí se objevit v nesprávný okamžik na nesprávném místě se zelenou plaketou na čelním okně a výsledkem je zabavené auto a pokuta ve výši ca 600,- až 800,- EUR. To když Vás tahle kontrola zastaví s takovýmhle "analyzátorem" sazí. Je totiž prokazatelné, že jednou akcelerací u vozidel s filtrem částic bílý kapesník hned tak nezčerná. S Policií jak v Německu tak i v Rakousku lze sice polemizovat, ale pokud Vás dostanou na zkušebnu, kde odstraněný filtr dokáží, platíte i transport do zkušebny a zkoušku emisí navíc. Cestou domů vlakem můžete přemítat, zda Vás na něco takového firma, co Vám filtr odstranila, upozornila. ... hmm měla by..

S filtrem částic a bez něj... (1514/8)

Nikdy v historii automobilismu nebyla zkouška přítomnosti filtru částic tak jednoduchá jako je tomu dnes. Takto jednoduchá je prvotní zkouška na přítomnost filtru: Stačí zastavit vozidlo na silnici s ohřátým motorem na provozní teplotu (ani nemusí být) a kontrolní filtrační papír přidržet před ústím u výfuku a akcelerace do 2000 otáček a hříšník je odhalen...


Komentáře (9)

Libor Fleischhans
( 1 ) 06.01.2014 | 09:37:17

Dnešní Lidové Noviny...

+6

Libor Fleischhans
( 2 ) 06.01.2014 | 09:38:18

Toto je odpověď na komentář ( 1 )
+4

Libor Fleischhans
( 3 ) 06.01.2014 | 09:40:16

Toto je odpověď na komentář ( 2 )
+4

Libor Fleischhans
( 4 ) 06.01.2014 | 09:47:37

Včera dne 5.1.2014 jsem poslouchal Události ČT, kde Policie smí zabavovat technické průkazy na silnici.
K tomu dodávám: V rámci mezinárodní spolupráce má i Policie České Republiky metodiky, jakými jsou nefunkční filtry částic (pozor -nejen vytlučené, ale i popraskané) odhalovány běžnou policejní kontrolou na silnici. Od 1.1.2014 může Policie ČR na místě zabavit technický průkaz od vozidla a vozidlo nechat jako nezpůsobilé odtáhnout z veřejné komunikace, pokud technický stav vozidla je očividně nevyhovující, přičemž poškozený emisní systém patří dle zařazení do "vážných závad", podle kterých je vozidlo nezpůsobilé provozu. Vím, že spravedlnost je někde uprostřed, ale vozidla, co nadměrně kouří, by měla z našich silnic pomalu mizet.

Toto je odpověď na komentář ( 1 )
+9

Jiří Černý Jiří Autoelektro
( 5 ) 25.10.2015 | 16:24:59

Docela by mne zajímalo,kolik techničáků už sebrali.A ještě jsou prima ty kvalitně načipovaná auta s tak černým zadkem,že ani nevidí do zadu

Toto je odpověď na komentář ( 4 )
+0

Libor Fleischhans
( 6 ) 23.02.2015 | 10:16:36

Na idnes 20.2.2015: http://auto.idnes.cz/odtsraneni-fap-dpf-filtru-pevnych-castic-fpc-/auto_ojetiny.aspx?c=A150220_000359_auto_ojetiny_fdv

+1

Miroslav Drmla
( 7 ) 12.10.2015 | 19:17:26

A tihle mě zabírají doménu www.powercar.cz pak musím mít s pomlčkou :c(

-1

Miroslav Drmla
( 8 ) 12.10.2015 | 19:20:24

V klidu a v pohodě.
Dnes mě na to navedl zákazník,který si myslel,že jsem to já(mám podobný název firmy)ať mu netvrdím,že je auto nezpůsobilé po DPF OFF.

Toto je odpověď na komentář ( 7 )
+0

Libor Fleischhans
( 9 ) 28.03.2017 | 07:46:50

Tak před více než 3 lety jsem o nich a o moravské FAP-OFF pana Ing. Reckziegela psal ČOIce a Policii, že to jsou pionýři vytloukání a v současné době největší vytloukači filtrů v republice a tenkrát vůbec nic. A teď humbuk? http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3830790

Tady v té reportáži chytil Hubáček společnost Fibo Trading přímo při činu a chtěli ho násilím vyhodit za límec z firmy. Včera jim zaplatil za vytlučení filtru 5.000,- a přitom by zy něj mohl mít díky drahým kovům v něm obsaženým podobnou sumu zpátky!

+0