Poslední aktualizace příspěvku

 • 07.03.2013 15:59
  Autor příspěvku upravil popis tohoto souboru.
 • 07.03.2013 15:55
  Autor příspěvku upravil popis tohoto souboru.
 • 07.03.2013 15:53
  Autor příspěvku upravil popis tohoto souboru.
 • 07.03.2013 15:53
  Autor příspěvku upravil popis tohoto souboru.
 • 07.03.2013 15:42
  Autor příspěvku upravil popis tohoto souboru.
 • 07.03.2013 15:37
  Autor příspěvku upravil popis tohoto souboru.
 • 07.03.2013 15:26
  Autor příspěvku upravil text 'Závěr'.
 • 07.03.2013 15:26
  Autor příspěvku upravil text 'Popis aktuální analýzy'.
 • 07.03.2013 15:26
  Autor příspěvku upravil text 'Doposud provedeno bez úspěchu'.
 • 07.03.2013 15:26
  Autor příspěvku upravil text 'Popis problému'.
 • 07.03.2013 08:14
  Autor příspěvku upravil text 'Doposud provedeno bez úspěchu'.
 • 07.03.2013 08:14
  Autor příspěvku upravil text 'Popis problému'.
 • 07.03.2013 07:55
  Autor příspěvku upravil text 'Závěr'.
 • 07.03.2013 07:54
  Autor příspěvku upravil text 'Závěr'.
 • 07.03.2013 07:54
  Autor příspěvku upravil text 'Popis aktuální analýzy'.
 • 07.03.2013 07:54
  Autor příspěvku upravil text 'Doposud provedeno bez úspěchu'.
 • 07.03.2013 07:54
  Autor příspěvku upravil text 'Popis problému'.
+0

Diagnostický případ

Opravené vozidlo
Jazyk případu:

Opakovaná reklamace po opravě autorizovaným servisem

01.06.2009 | aktualizováno 07.03.2013 20:09:24 4 21784x

Informace o vozidle

VIN: TMBEEF413S0038810
Výrobce: Skoda
Model: Felicia
Rok výroby: 1994
Kód motoru: 1,3i
Typ motoru: 136B
Výkon (kW): 50 kW
Převodovka: Manuální
Palivo: Benzín
Najeto: 0 km
 • paměť závad nečtena
 • jedno z jakého důvodu

Doposud provedeno bez úspěchu

Autorizovaný servis ŠKODA v Mladé Boleslavi vyměnil díly zapalování v hodnotě necelé 3000,- Kč (i když měl zákazník nedávno nové zapalovací kabely a svíčky) - problém však zůstal logicky beze změn. Již po příjezdu zákazníka domů nešel vůz za tepla opět nastartovat. Druhá návštěva v tom samém servisu proběhla ještě nešťastněji a servis vyměnil na základě stejného chybového hlášení teplotní čidlo, avšak jiné, než bylo hlášeno řídící jednotkou. Ten samý den zákazník vůz po opravě s investicí za dalších ca 600,- Kč opět nenastartoval.


Vyměněny byly:
- víčko rozdělovače
-raménko rozdělovače
- zapalovací kabely
- svíčky
- zámek řízení a spínací skříňka
- rozdělovač vstřiku
- ruční ovládání demontáž a montáž (zcela nepotřebný úkon)
- čidlo teploty ukazatele teploty na panelu přístrojů
- závěsná lůžka výfuku
- při poslední návštěvě dal servis definitivní návrh na výměnu řídící jednotky za 17.000,- Kč jako poslední možné řešení závady na vozidle.

Zákazník byl nadále poškozen:
- v autorizovaném servisu ŠKODA mu bylo bez jeho vědomí rozpojeno a neodborně opět zapojeno automatické ovládání spojky, takže systém selhal po opuštění servisu. Zákazník se domníval, že je závada na "ručním" zařízení a tak jel s vozidlem za stížených podmínek k dodavateli ručního ovládání, kde bylo zjištěno neodborné a nesprávné zapojení automaticky ovládané spojky.
- Autorizovaný servis ŠKODA ve snaze opravit vozidlo vyměnil snímač teploty panelu přístrojů namísto snímače teploty pro řízení motoru. Tento nový snímač byl ale na další smůlu již z výroby vadný - a po výměně ukazoval teploměr teplotu 110°C již při 80°C teploty chladící kapaliny.
- Dále manipuloval autorizovaný servis ŠKODA s nastavením ručního plynu tak, že nezbyla vůle v ovládacím lanku a škrtící klapka nerozpoznala volnoběžnou polohu, z čeho vyplynuly silně kolísající otáčky motoru při volnoběhu (zcela samovolně vylétly na hodnotu 1300 U/min a pak zase za nějaký okamžik padly).
- Zákazníkovi byly vyměněny díly, které nebyly vadné a za ně bylo účtováno jako za opravu, přičemž zcela banální a prvotně reklamovaná závada nemožnosti nastartovat teplý motor po jeho náhodném zhasnutí i po několika návštěvách přetrvávala. Zákazník opakovaně platil faktury zbytečně a trápil se ještě s většími závadami než se kterými do servisu přijal. Vrcholem byl návrh autorizovaného servisu ŠKODA na investici 17.000,- Kč, který viděl jako nutnost k odstranění závady zakoupit novou řídící jednotku motoru. Takový risk si již tak nespokojený zákazník nechtěl dovolit a autorizovanému servisu ŠKODA přestal důvěřovat.

Závěr

VOZIDLO JSEM NEOPRAVOVAL

26.6.2009 13:36:51
Dne 23.6.2009 se autorizovaný servis ŠKODA zákazníkovi na základě dokumentace neodborné opravy písemně omluvil (viz příloha) a všechny peníze požadované za zbytečně provedené práce a vyměněné díly vrátil.

Co nás však v omluvném dopise zaráží je věta: "Automechanik provedl diagnostiku vozidla pomocí přístroje VAS 5051B, ze které vyplynula nutnost výměny vadných dílů (dle faktury číslo CASH 605). V žádném případě nebyla výměna dílů prováděna ze strany našeho autoservisu svévolně a bez opodstatnění"...
Naše poznámka: S touto větou souhlasit nemůžeme, protože mechanik četl dle výpovědi zákazníka jen jednu jedinou závadu již od začátku v diagnostickém protokolu, a to pouze a jenom sporadickou chybu "snímač teploty motoru - sporadická chyba" a tedy výměny spínací skříňky, všech dílů zapalování (svíčky měl zákazník nedávno nové)byly tímto zcela neopodstatněné! Opomineme zásahy servisu do ručního ovládání akcelerace, jehož vinou přestal systém řízení motoru regulovat volnoběžné otáčky a tím prakticky přibyla další závada mimo reklamovanou zákazníkem.

S čímž také zásadně nesouhlasíme je, že z diagnostických protokolů nevyplývá nikdy žádná výměna dílů, jak se v dopise píše, nýbrž diagnostický protokol slouží k tomu, aby se mechanik orientoval, kde má závadu hledat a jaké metody na hledání nasadí, záleží jen na něm a na doporučených postupech příslušné dílenské literatury. Výrok v omluvném dopise je tedy ohlupování zákazníka. Mechanik však zde vyměňoval jiné díly než měl a nerozeznal ani teplotní snímač motoru od teplotního snímače ukazatele teploty chladicí kapaliny na panelu přístrojů, dokonce ani nevyzkoušel po výměně jeho funkci, přičemž zákazníkovi vymontoval díl dobrý a namontoval mu díl od výroby vadný a nechal zákazníka tuto "opravu" zaplatit.
Spokojeni jsme s omluvou a vrácením všech peněz.

2.6.2009 15:20:24 Vozidlo opraveno. Analýza závady a ověření správnosti lokalizace problému simulací v samotném čidle (poruchy signálu v oblasti teploty mezi 85°C a 91°C určila během 10 minut jednoznačně vadné čidlo teploty.

Závěr: Zákazník požaduje vrátit vynaložené peníze z výměny dílů, které byly vyměněny zbytečně a písemnou omluvu za přístup a napáchané chyby. Autorizovaný servis ŠKODA v Mladé Boleslavi ukázal svou odbornost, přičemž reklamace na vracející se závadu neuznával, vinu svalil na nemožnost analýzy sporadické závady a navrhoval zákazníkovi další velmi nákladné řešení (koupě nové řídící jednotky motoru), které by stejně závadu neodstranilo.

Obrázky, fotografie a soubory

Přestavba na ruční ovládání (3387/2)

Předchozí opravna při hledání závady na teplotním systému mimochodem vytvořila zcela novou závadu. Naúčtoval zákazníkovi odpojení a připojení ručního ovládání, které se závadou nemělo vůbec nic společného, ale nezapojil jej dobře, takže záhy selhalo. Zákazník zůstal s vozidlem stát bezu možnosti ovládání spojky, kterou servis ve vodičích přerušil a pak nedbale zapojil. Zákazník v domnění, že jde o poruchu zařízení navštívil servis, který toto zařízení instaloval. Zde našli s údivem nekvalitně spojené přerušené vodiče elektronického ovládání spojky, které sami opravili.

První dynamický záznam volnoběhu - projev závady (3387/3)

První dynamický záznam signálu teplotního čidla již prozradil povahu závady a naznačil i kde se bude vyskytovat. Podle symptomu závady bylo rozhodnuto zmapovat teplotní senzor tak, jak jej vidí řídící jednotka při ohřevu a chladnutí motoru:
červená = signál čidla teploty pro řídící jednotku
modrá = signál lambdasondy
zelená = kostra čidla teploty
V dynamickém záznamu se v oblasti teploty od ca 87°C do 92°C objevovala úchylka čidla teploty motoru po dobu ohřevu na nad cca 92°C, kdy se teplotní čidlo vrátilo opět samovolně do správných hodnot. Pokud v tuto dobu zhasl motor, pak je nešlo nastarovat protože řídící jednotka zvolila obohacení jako při -15°C . Přičemž se logicky zcela ulily svíčky...

První dynamický záznam volnoběhu - projev závady detail (3387/4)

červená = signál čidla teploty pro řídící jednotku
modrá = signál lambdasondy
zelená = kostra čidla teploty

Změna teploty je náhlá, typický projev defektu snímače, patrný jen v rozmezí jistého úseku teplot od... do. Napětí se změní skokem o hodnotu ca 3.6V, a zde pak asi jednu minutu kolísá, pak se čidlo vrací do správné charaketristiky a motor pracuje normálně a nechá se i za tepla nastartovat.
Poznámka FCD: V příručce ŠKODA je uváděn částečně nesprávný postup při sporadickém výskytu závady, že se zkušební procedura při sporadickém výskytu musí provádět za studena, což je přesný opak a nesmysl.. Na omluvu posledního návrhu Laurety - koupit novou řídící jednotku musíme přiznat, že toto doporučení je v samotném návodu na opravu v příručce ŠKODA (FELICIA - Pořadač1 - Bosch Monomotronic) jako krok tři, přižemž v předchozích krocích jsou doporučeny špatné, neúčinné a zavádějící návody na prověření systému snímání teploty.

První dynamický záznam volnoběhu - projev závady detail II (3387/5)

červená = signál čidla teploty pro řídící jednotku
modrá = signál lambdasondy
zelená = kostra čidla teploty

Jak náhle se napětí na snímači zvýšilo, stejně náhle i zmizelo (rozdíl celé 3,4V). Teplota se po návratu do normálu ustálí po menších dvou zakolísáních na hodnotě ca 93°C.
Poznámka FCD: Jelikož tento teplotní režim je prakticky nejčastější, určuje posazení poruchy do teplotního rozsahu právě od 87°C do 92°C velmi často vyskytující se závadu, která trvá po dobu chladnutí ca 5 - 6 minut. Pokud však motor v tuto dobu není startován, má přednost signál lambdasondy, který v tuto dobu určuje směs svým signálem.

Stydnutí motoru z 92°C projev závady detail III (3387/6)

červená = signál čidla teploty pro řídící jednotku
modrá = signál lambdasondy
zelená = kostra čidla teploty

Při stydnutí motoru z ca 92°C se po asi 5 minutách projevuje závada čidla s železnou pravidelností...

Lokalizace závady (3387/7)

Metoda lokalizace závady: Nahrazením teplotního snímače odporovou dekádou (senzor teploty je nyní odpojen), na které se nechají nastavit přesné odporové hodnoty odpovídající správným teplotám motoru byl vyloučen zdroj v kabeláži a v samotné řídící jednotce, kterou servis Laureta doporučoval jako poslední krok vyměnit. Pokud je snímač vypojen z obvodu a napojena dekáda, závadu nelze vyvolat. Závada je definitivně ve snímači a jeho výměnou je vyloučena jakákoliv opakovaná reklamace.

Další závady vytvořené autorizovaným servisem ŠKODA (3387/8)

Po jedné z neúspěšných návštěv autorizovaného servisu se objevila závada, kterou majitel doposud neznal. Volnoběh motoru občas kolísal. Otáčky se najednou samovolně zvedly a za chvíli opět klesly. Příčinou bylo příliš napnuté lanko akcelerace, které neumožnilo škrtící klapce rozpoznat polohu volnoběhu (zjištěno sériovou diagnostikou v bloku naměřených hodnot 008).

Další závady...- vyměněn nesprávný snímač teploty motoru za nový, ale vadný! (3387/9)

Příručka ŠKODA doporučuje vyměnit snímač teploty. Mechanik ale nerozpoznal, o který snímač se jedná, a vyměnil čidlo teploty motoru pro ukazatel teploty motoru pro panel přístrojů, nikoliv pro řídící jednotku motoru.
Od této chvíle však teploměr přístrojů ukazuje teplotu motoru namísto 90°C teplotu 110°C - je tedy neustále v červeném poli!! .. a zákazník se bojí že bude vařit, tak odstaví motor. Nastartoval je bude moci ale asi až po 10 minutách, protože dříve motor zase nechce naskakovat.

Čidlo teploty motoru pro řídící jednotku je jinde, zde je ale stále staré, zašlé a vadné.. (3387/10)

Pravé čidlo teploty motoru se nachází zde: To ale nikdo neměnil přestože na něj zní již od začátku chybové hlášení.

Vadné čidlo - detail (3387/11)

Defektní čidlo nikdo neměnil přestože na něj znělo jediné uložené chybové hlášení! Namísto výměny správného čidla teploty za ca 200,- Kč bylo zákazníkovi vyměněno jiné čidlo (na smůlu vadné co ukazovalo že motor "vaří") a navrženo, pokud se závada bude ještě opakovat, ať si připraví 17.000,- Kč na novou řídící jednotku motoru.

Nové čidlo teploty motoru (3387/12)

S novým čidlem pracuje motor bez závad. Opraveno bylo i špatné nastavení lanka akcelerace které způsobovalo kolísání volnoběhu.

Po opravě - záznam bezvadného průběhu čidla teploty.. (3387/13)

červená = signál čidla teploty pro řídící jednotku
modrá = signál lambdasondy
zelená = kostra čidla teploty

S novým čidlem pracuje motor bez závad. Byl vyzkoušen celý rozsah snímané teploty od polochladného motoru až po spínání ventilátoru. Touto zkouškou se potvrdila závada pouze ve snímači. Vozidlo je opraveno a oprava je zdokumentována.

Soubory ke stažení

 • pdf
  Faktury za opakovaně neopravené vozidlo v PDF formátu (3387/14).pdf Zákazníkovi byly nemilosrdně přeúčtovávány náklady za neschopnost nalézt tak banální závadu jaklo je v paměti závad uložené hlášení, které přesně na tuto závadu zní. Namísto toho mu bylo navrženo pořídit novou řídící jednotku za 17.000,- Kč. Celkové náklady by vyšplhaly přes neuvěřitelných 20.000,- bez odstranění závady !
  Stáhnout soubor
 • pdf
  Omluvný dopis od autorizovaného autoservisu (3387/15).pdf Zde zásadně nesouhlasíme s větami: "Automechanik provedl diagnostiku vozidla pomocí přístroje VAS 5051B, ze které vyplynula nutnost výměny vadných dílů (dle faktury číslo CASH 605). V žádném případě nebyla výměna dílů prováděna ze strany našeho autoservisu svévolně a bez opodtstanění"...

  S těmito větami souhlasit nemůžeme, protože dle výpovědi zákazníka mechanik četl již od začátku v diagnostickém protokolu sporadickou chybu "snímač teploty motoru - sporadická chyba" a tedy výměny spínací skříňky, všech dílů zapalování (svíčky měl zákazník nedávno nové) byly zcela nadbytečné. Mechanik však zde vyměňoval jiné díly než měl a nerozeznal ani teplotní snímač motoru od teplotního snímače ukazatele teploty chladicí kapaliny na panelu přístrojů, dokonce ani nevyzkoušel po výměně jeho funkci, přičemž zákazníkovi vymontoval díl dobrý a namontoval mu díl vadný.
  Stáhnout soubor

Komentáře (4)

Anonym
( 1 ) 07.03.2013 | 16:15:58

tak toto by autosalon televize prima s "expertem pepou" asi zcela beztrestně neodvysílal :-). to je tedy hustý!

+0

autoopravna jičínský
( 2 ) 07.03.2013 | 18:16:26

Který, servis vozidlo opravil?

Toto je odpověď na komentář ( 1 )
+0

Libor Fleischhans
( 3 ) 07.03.2013 | 19:49:02

Tehdejší verze webu umožňovala anonymní žádost o pomoc, dnes by se jako autor objevil buď název, nebo přezdívka. Počkáme, třeba se někdo přihlásí.

Toto je odpověď na komentář ( 2 )
+0

Jiří Černý Jiří Autoelektro
( 4 ) 07.03.2013 | 20:09:22

To je tedy síla!A co se týče Autosalonu tam je krasne videt kdo ho platí.Navíc jim dle meho nazoru umyslně nefunguje emailový kontakt aby jim náhodou někdo nemohl napsat. Bobma

Toto je odpověď na komentář ( 1 )
+0